english

Nová Průcha jednodílná flange – nejvěrnější kopie Gibson předválečného vzoru

WorkshopJako všichni banjisté i já (i když musím konstatovat že v poslední době pracovně velmi zaneprázdněný, tedy ne tak aktivní hráč) jsem stále fascinován kouzlem starých nástrojů a v bluegrassovém světě především značkou Gibson.

Při návštěvě dnes již legendárního show roomu Jima Millse během IBMA 2013, nám Jim ukazoval starou jednodílnou flange v excelentním stavu, která tam asi dílem osudu naštěstí zůstala až do doby naší návštěvy. Když ji Jim vytáhl z vitríny, já ji zběžně prohlédl, bylo mi jasné, že ač není zrovna levná, jí musíme koupit. Že právě toto bude další nový díl , který budeme vyrábět.V ruce jsem držel krásnou , zhruba 80let starou Gibson flange – tenkrát vyrobenou v Doehler Die- Casting Company. Byl to konečný impuls, protože o výrobě vlastní flange jsem přemýšlel už delší dobu a to nejen proto, že jsme se už delší čas z různých důvodů na dodávky flange od našeho předešlého dodavatele nemohli spoléhat. Samozřejmě, že jsme se nejdříve pokoušeli najít náhradu, použít flange o jiných výrobců, ale vzhledem k našim vysokým nárokům na kvalitu, jsem po několika testech tuto cestu zavrhl. Nejtěžší rozhodnutí tedy bylo přede mnou. Výroba formy a pak i odlévání samotné flange je obrovskou investicí. Cena formy je v řádu mnoha desítek tisíc dolarů a návratnost pouhé ceny formy je odhadem zhruba deset let! Byla nutná firemní, tedy rodinná, porada zda je možné tuto dlouhodobou investici zvládnout. Ale chuť pokořit tuto výzvu a náhlé zatemněni mozku , potlačilo veškeré realistické uvažování a já se rozhodl pro výrobu.

New batch of our raw Prucha flangesPak to teprve začalo. Velký zápřah a nekonečně dlouhá, trpělivá práce při rozměřování původní flange a samotné výrobě formy.Mnoho nocí strávených se vzorkem flange, neustálé poměřování, porovnávání, rozebírání prewar banjí, zkoumání všech i těch nejmenších detailů,otisků, otlaků, které mohou napovědět něco o způsobu výroby, lití, dokončování i pokovení v předválečných letech. Vše co mohlo pomoci později i při zkouškách niklování – to znamená způsob, směr stop po leštění atd.Porovnávání a poměřování se vzorky dnešní produkce. Zjišťování odchylek a rozdílů od předválečných kusů. Pro mne to byl ráj – flange, rozebraná banja všude doma v jídelně, obýváku v kanceláři – pro ostatní členy rodiny utrpení

Our new flange nickel and raw První krok bylo nakreslení hrubé skicy flange a oslovení několika firem, které se výrobou forem na zinkové slitiny v Čechách zabývají. Skončil jsem u osvědčené a v podstatě nejdražší firmy, která výrábí formy i pro naši automobilku Škoda. Pak následovalo nakreslení přesného modelu ve 3D modelovacím programu dle přesně naměřených hodnot na starém vzorku. Mým cílem bylo vytvořit flange novou- nejvěrnější kopii starého „prewar“ kusu z let třicátých. Musí to být flange, která bude nejlepší z novodobé produkce. Flange, která bude stále dostupná, aby všichni kdo ji budou potřebovat a používat měli jistotu v pravidelných dodávkách ve stálé, standardně vysoké kvalitě stejně jako jsou naše ostatní díly, které vyrabíme. Musel jsem prostudovat dostupné materiály a vzorky které bylo možné porovnat i s dochovaným blue printem z předválečných let (z období 1928-29), protože i na původní prewar flangi, respektive formě, bylo provedeno několik změn. Zohlednit ale i poznatky z pozdější doby , kdy se flange ohýbaly a různě deformovaly. S tím byla spojená i analýza používané slitiny zinku, která se jmenuje ZAMAK, ale je jí více druhů. Old Gibson flange  with DDCC trade mark on my  blueprint Z nástrojařského hlediska se jedná o dost složitý tvar, takže bylo nutné konzultovat tvar a velikost licích vtoků, přetoků a odfuků. Umístění vyhazovačů, chladících prvků a mnoho dalších důležitých detailů. To vše, spolu s velikostí vstřikovacího lisu ovlivňuje strukturu odlitku, která musí být dostatečně kompaktní. Při konečné povrchové úpravě , niklování nebo zlacení, jsou nedostaky na povrchu a poréznost materialu okamžitě vidět. V současné době jsou technologie velmi vyspělé a tak po navržení konstrukce formy hlavím konstruktérem, jsem byl přizván k počítačové simulaci lití odlitku. V průběhu simulace jsou vidět kritické profily se ztíženým průtokem vstřikované slitiny, kde může nastat její rychlejší ochlazení, čímž pak odlitek nemusí být kvalitní. Je pak mnohem lehčí navrhnout tvar a velikost vtoků, vstřikovací nářezy,velikost přetokových ledvinek i odfukových cest. Pak nastal dlouhý proces dokreslení formy, schvalování požadovaných tolerancí a rozjezd výroby formy. Bylo docela těžké přesvědčit managment firmy, které jsem výrobu formy a lití flange svěřil, že nejen v automobilovém průmyslu se měří na setiny a tisíciny milimetru. Ale že i banjisté (podle nich brnkalové) mají své zvyklosti a desetiny nebo setiny milimetru jsou i pro ně velká míra. Asi málokdo by hádal, že forma je ohromný blok železa o rozměrech cca 700x700x400mm o váze přes 600kg. Po zhruba šesti měsících, cca v dubnu 2014 bylo možné provést první zkušební nalití. I přes velké zkušenosti konstrukčního týmu ale bylo nutné celou formu předělat. Nepodařilo se správně propočítat a navrhnout přídavky na smrštění, konečný výlisek byl cca o milimetr menší. Když se provedlo v červenci další zkušební lití, bylo jasné že teď už je nakročeno správně. Pak ještě několikrát proběhla licí zkouška, kdy se různými nepatrnými úpravami formy dotahovali licí parametry k dokonalosti tak, aby byl odlitek bez vad.

Prucha Flange

Na začátku září, tedy skoro rok od počátku výroby formy se mohla nálévat naostro první sérii zhruba 200ks série Nové Průcha Flange. Mezitím bylo nutné vyrobit nástroje na odstřih vtoků, které na výlisku zůstávají po vyjmutí z formy, začišťovací prostřihy oválných otvorů i výřezu pro krk. Bylo nutné domluvit a vyzkoušet technologii osoustružení vnitřních a vnějších průměrů flange na CNC soustruhu, pro který jsem musel navrhnout a rozkreslit přípravek pro upínání odlitku, tak aby otvory pro háčky po obrobení perfektně běželi s vnitřními i vnějším průměrem. Dokonalé napasování flange na buben je alfou a omegou její správné funkce. Když je flange napasována na buben s velkou vůlí, dochází k ohýbaní a deformaci flange. Jedním z největších problémů bylo zvládnutí technologie leštění a perfektního pokovení – poniklování hotové flange. Vše bylo nutné doladit a propracovat tak, aby naše nová flange, byla jednoznačně nejlepší na trhu. To vše s maximálním respektováním a přiblížením se starým technologiím a zvyklostem, které můžeme na starých flangích vidět. Výroba formy je velmi náročná a trpělivá nástrojařská práce, což je moje původní řemeslo. Propojením znalostí funkce flange na banju a nástrojařské profese vznikla velmi kvalitní nová jednodílná flange. Stále se však musím sklánět před velkým úměním a řemeslnou fortelností nástrojařů a řemeslníků předválečných let, kteří rozhodně nepracovali s dnešními technologiemi a přesto stále s údivem musím obdivovat dokonalost jejich práce.

V průběhu IBMA, v říjnu 2014 v Raleigh NC, jsme náš výrobek New Prucha One Piece Flange poprvé prezentovali. Je o ní velký zájem a já už se těším na další výzvu.

Krásnou hru Jarda Průcha

Prucha Flange