english

Miroslav Horňák (*1961), CZ

Vzdělání:
ČVUT, Sheffield Hallam University
Klavír Lšu 1. cyklus, Ježkova konzervatoř-kytara (3.ročníky)

Diskografie:
2010 Back to Foggy Mountain

Ocenění:
1978 celostátní Porta-Olomouc

Miroslav Horňák (*1961), CZ